turnov-semily-jablonec

Zemní a výkopové práce – základ bezproblémového bydlení

Když se pouštíte do stavby vlastního domu, neobejdete se bez zemních a výkopových prací. Začněte se stavbou s námi. Efektivně a bez zbytečných průtahů.

Vypadá to jako jednoduchá práce – vyhrabat „díru”, odvézt zeminu a nechat udělat základovou desku. Jenže nenechte se mýlit. I zemní a výkopové práce je třeba důkladně promyslet, abyste při realizace ušetřili čas a také peníze.

Pokud například stavíte dům, je zásadní zavčas řešit i umístění bazénu a další terénní úpravy. Proč bezhlavě odvážet zeminu z pozemku, když bude ještě k užitku třeba na zahradu?

Jsme tu proto, abychom vám při zakládání staveb pomohli a poradili ve všech směrech. Díky tomu se stavba nepotáhne a vy tak začnete bydlet podle svých plánů.

V oblasti zemních a výkopových prací nabízíme především tyto služby

- Zajišťujeme veškerý servis spojený s napojením na inženýrské sítě.
- Provádíme zakládání staveb.
- Zabezpečíme dopravu a odvoz sypkých materiálů.
- Postaráme se o odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu.
- Soustředíme se také na výkopové práce související s realizací zahrady, bazénů, jezírek nebo zavlažování.
- Dále provádíme skrývku ornice, výkopy základů a infrastruktury, přípravu a osazení ČOV, modelaci pozemků, třídění zeminy apod.

Stanovení postupů, které šetří náklady

Před zahájením prací je velmi důležité stanovit postup celého průběhu akce, ale i následných úkonů. Není možné a vhodné umisťovat například vykopanou zeminu do prostoru, kde se budou prováděny další práce. Důkladné rozvržení a plánování postupů vám ušetří značné prostředky.

Například u skrývky ornice se dá mnohé zkazit. Při realizaci zahrad často narážíme na značné znehodnocení odtěžené ornice. Skrývka byla těžena do nepřiměřené hloubky a dojde tak k promíchání vrstev. Zabránit tomu lze odebíráním jednotlivých vrstev a jejich separací, díky které zachováte kvalitní zeminu.  

Přesnost a načasování prací

Nejen při hloubení základových pasů je velmi důležitá přesnost a načasování. Pokud jsou práce naplánovány do týdne s nepříznivou předpovědí počasí, je lepší počkat a celou akci odložit. Hrozí totiž sesypání výkopů. Na jejich vyčištění musíte vynaložit značné náklady. Dále se musíte rozhodnout, zda budete používat bednění sesunutých míst nebo obětujete beton navíc. S námi se nemusíte bát neplánovaného růstu nákladů.

Dodržování platné legislativy a postupů

Zapomenuté přípojky, nedodržení technologie uložení, zvláště pak u svépomocí realizovaných vedení, a další jsou zdrojem možných havárií. Vždy dodržujeme platnou legislativu a postupy. Díky tomu jsme schopni odvést 100% práci. Například výkopové práce pro IS jsou disciplína sama o sobě. I sebelepší vytýčení sítí před započetím prací ještě neznamená, že jsou všechny označeny. Ani sami provozovatelé často nejsou schopni identifikovat svá vedení…

image

Profesionální technika

Odbornost

Komplexní služby

Optimální řešení

Spolehněte se na naše služby. Kontaktujte nás pro více podrobností.

+420 730 155 855

2021 © REGISTAV, spol. s r.o. - Stavební práce